ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ,ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΗ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ,ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ