Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτων» στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ. The post Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. β΄ του άρθρου 32 του ν.4412/2016) για την παροχή «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αναπνευστήρων και αναισθησιολογικών μηχανημάτ...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ