Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Λυχνίας