Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 04/2023: Ανάδειξη Αναδόχου

Υπηρεσίες Διοίκηση Γ.Ν.Α. Ν.Μ. Άργους Διοικητική Υπηρεσία Διάρθρωση Δι...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την:
1. Πιστοποίηση και Συντήρηση δέκα τρεις (13) απινιδωτές,
2. Πιστοποίηση και Συντήρηση έξι (6) διαθερμίες,
3. Πιστοποίηση και Συντήρηση έξι (6) ηλεκτροκαρδιογράφους,
συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04/2023

espd-request-v2 ΨΗΦΙΑΚΗ

espd-request-v2 html

espd-request-v2 xml

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

«Αυτά τα τρόφιμα μας κρατούν υγιείς, χορτάτους και γεμάτους ενέργεια σε κάθε εφημερία»

Δύο γιατροί επειγόντων περιστατικών από τις ΗΠΑ εξηγούν ποια είναι τα καλύτερα τρόφιμα για τις απαιτητικές περιστάσεις.
The post «Αυτά τα τρόφιμα μας κρατούν υγιείς, χορτάτους και γεμάτους ενέργεια σε κάθε εφημερία» appeared first on Iatropedia.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ