Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη παροχής λογιστικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ενιαίου Φορέα Γ.Ν. Κιλκίς οικ. χρήσης 2022.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.