Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών υποστηρικτικού προσωπικού (ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) με απασχόληση στο Γ.Ν. Κιλκίς για τρεις (3) μήνες .

Για περισσότερες πληροφορίες  πατήστε εδώ.