Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί (CPV 30197630-1), για χρονικό διάστημα ε...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί (CPV 30197630-1), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα(1) επιπλέον έτος,, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  9.000,00€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
The post Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του ΓΝ Διδυμοτείχου με καταγραφικό χαρτί first appeared on Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ