Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του ΓN Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες (CPV 30192300-4), για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης ένα έτος...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες (CPV 30192300-4), για ένα έτος, με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 26.660,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
The post Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του ΓN Διδυμοτείχου, για μελανοταινίες first appeared on Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ