Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφοράς με σκοπό την ετήσια ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφοράς με σκοπό την ετήσια ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ. ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφοράς με σκοπό την ετήσια ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ