ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική προσφορά εντός τριών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στο site του Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies4@thriassio-hosp.gr, προκειμένου να προβούμε στην …

Πρόσκληση για υποβολή Οικονομικής Προσφοράς Περισσότερα »