Πρόσκληση για προμήθεια βελόνας ραδιοσυχνοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου μίας βελόνης καυτηριασμού ηλεκτροδίου ραδιοσυχνότητας με την τ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου μίας βελόνης καυτηριασμού ηλεκτροδίου ραδιοσυχνότητας με την τεχνολογία RFA,(CPV 33000000-0), ενδεικτικής προϋπολογισθείσαςδαπάνης 1.800,00€ πλέον Φ.Π.Α.

The post Πρόσκληση για προμήθεια βελόνας ραδιοσυχνοτήτων first appeared on Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ