Πρόσκλησεις υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειών για το Γ.Ν. Κιλκίς.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας δίσκων κοπής γυψοπρίονου. Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.   Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας καλωδίων μόνιτορ. Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.   Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων για τον αναπνευστήρα Drager . Για προβολή της αναρτημένης πράξης    πατήστε εδώ.   […]
  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας δίσκων κοπής γυψοπρίονου.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας καλωδίων μόνιτορ.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων για τον αναπνευστήρα Drager .

Για προβολή της αναρτημένης πράξης    πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας εντύπων.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης    πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας σετ αιμορροειδεκτομής μιας χρήσης για τις ανάγκες της Χειρουργικής κλινικής.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης    πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κασέτας υπεροξειδίου για τις ανάγκες του τμήματος αποστείρωσης.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας υγειονομικού υλικού: Βαμβάκι ιατρικό υδρόφιλο.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

 

  • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης  πατήστε εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ