Προϋποθέση ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Όσοι/ες επιθυμούν να παραλάβουν αναλυτική βαθμολογία μπορούν κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (Ραντεβού) να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ για να την παραλάβουν.

The post Προϋποθέση ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.