ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.42/2022 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Προϊόντα Καθαρισμού-Αποκομιδής Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (σάκοι, σφουγγάρια)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου- ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42-2022 The post ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.42/2022 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Προϊόντα Καθαρισμού-Αποκομιδής Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (σάκοι, σφουγγάρια)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου- ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικον...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ