ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 49.23 ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ UROMIC JIVE ΜΕ ΑΜ 2176 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 15/05/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Δευτέρα 15/05/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ