ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.500€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΕΚ ΜΕ ΑΔΑ Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΕΚ ΜΕ ΑΔΑ (107 kB)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΕΚ ΜΕ ΑΔΑ Συνημμένα αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΕΚ ΜΕ ΑΔΑ (107 kB)
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ