ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4.23 για την ετήσια συντήρηση τεσσάρων (4) Μονάδων Αιμοκάθαρσης του κατασκευαστικού οίκου Gambro της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου, με ανταλλακτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26/01/2023 και ώρα 14: 00 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 26/01/2023 και ώρα 14: 00 μμ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ