Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.:55/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ(ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)
Ημερομηνία: 22/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/10/2021 15:27:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΜΜ46907Θ-Η1Η
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου

The post ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.:55/2021
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ(ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ) – ΑΔΑ: ΨΦΜΜ46907Θ-Η1Η
appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.