ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την υποβολή οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του νομου 4412/2016 ββ) και γγ) της περ β της παρ 2 του άρθρου 32 για την ετήσια σύμβαση προληπτικής συντήρησης (με ανταλλακτικά) 7 (επτά) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης GAMBRO AK

Δείτε περισσότερα εδώ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ