ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την υποβολή οικονομικής προσφοράς – δικαιολογητικών με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του νομου 4412/2016 ββ) και γγ) της περ β της παρ 2 του άρθρου 32 για την ετήσια σύμβαση προληπτικής συντήρησης του συγκροτήματος αξονικής τομογραφίας τύπου < OPRIMA CT 540> (ID .no H2023CT03) WORKSTATION (ID no. H2023AW04 και του εγχυτη NEMOTO (ID NO H2023INJ05) του οίκου CE που είναι εγκατεστημένα στο ΓΝΦ

Δείτε περισσότερα εδώ.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ