Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”DIACHEL A.E.”
Ημερομηνία: 02/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2021 09:45:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΓ046907Θ-ΦΩ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου

The post ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”DIACHEL A.E.” – ΑΔΑ: 6ΕΓ046907Θ-ΦΩ8 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.