Προμήθεια Καρδιοαγγειογραφικών Συσκευών

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια Καρδιοαγγειογραφικών Συσκευών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 14/2023) ( CPV 33123220-6) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθει...
Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια Καρδιοαγγειογραφικών Συσκευών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 14/2023) ( CPV 33123220-6) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Καρδιοαγγειογραφικών Συσκευών. Τα προς προμήθεια είδη …

Προμήθεια Καρδιοαγγειογραφικών Συσκευών Περισσότερα »

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ