Προμήθεια Ιατρικών Διαλυμάτων

Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Διαλυμάτων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2023) ( CPV 33692000-7) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Ιατ...
Ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Διαλυμάτων ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2023) ( CPV 33692000-7) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Ιατρικών Διαλυμάτων. Τα προς προμήθεια …

Προμήθεια Ιατρικών Διαλυμάτων Περισσότερα »

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ