Προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2023) ( CPV 33181000-2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Δ...
Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2023) ( CPV 33181000-2) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης. Τα προς …

Προμήθεια Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης Περισσότερα »

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ