Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ

Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ. ( Με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2022) ( CPV 33696200-7) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβ...
Ηλεκτρονικός ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ. ( Με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 13/2022) ( CPV 33696200-7) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η …

Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Τεστ Περισσότερα »

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ