Προκήρυξη για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Δείτε το σχετικό αρχείο επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ