ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 5479/15-03-2023 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι)  και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 24/03/2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι)  και λήγει στις 07/04/2023 ώρα 24:00

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ