ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 30/06/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 30/06/2023 και ώρα 14.00 μεσημβρινή.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ