Διακήρυξη Αριθμ34/2021  Προϋπολογισμός 50.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  14/01/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.    

The post ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ραδιοϊσότοπα 34/2021 για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» appeared first on ΓN Ηρακλείου Βενιζέλειο.