Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Νοσηλευτική Μονάδα Άργους:

Α/Α: 1
Ειδικότητα: Ουρολογίας
Βαθμός: Επιμελητή Β’
Αριθμός θέσεων: 1

Α/Α: 2
Ειδικότητα: Παιδιατρικής
Βαθμός: Επιμελητή Β’
Αριθμός θέσεων: 1

 

ΑΡΧΕΙΑ:

Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ