Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 23/2023 με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Αναδόχου για τις υπηρεσίες της Ασφαλούς Παραλαβής, Διαχείρισης, Εκκαθάρισης, Εμπιστευτικής Καταστροφής και Ανακύκλωσης Παλαιού Αρχειακού Υλικού Φακέλων Ασθενών (χαρτί, ακτινογραφίες) με βάση το ΠΔ 1258/81 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» σύμφωνα με την Οδηγία 1/2005 ΑΠΔΠΧ, του Νέου Κανονισμού GDPR (679/2016) Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ν. 4624/29-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 137) Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (CPV: 92512100-4 υπηρεσίες καταστροφής αρχείων) με Μηδενική Χρέωση και Ανταποδοτικό Όφελος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23-2023 The post Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αριθ. 23/2023 με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Αναδόχου για τις υπηρεσίες της Ασφαλούς Παραλαβής, Διαχείρισης, Εκκαθάρισης, Εμπιστευτικής Καταστροφής και Ανακύκλωσης Παλαιού Αρχει...
Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ