Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ :

“Νεότερες επιστημονικές εξελίξεις για την αποτελεσματική κλινική διαχείριση της πανδημίας covid 19”

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ 1η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΚΠΑ Εγχειρίδια

Το άρθρο Πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".