ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πίνακες Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφιοτήτων ανά ειδικότητα και ανά θέση ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ 1ης και 2ης Υ.Π.Ε Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας: * Γ4α/Γ.Ποικ.13273/2018   * Γ4α/Γ.Π.ΟΙΚ.4044/17.01.2018   * Γ4/Γ.Π.οικ.45131/12.06.2018   * Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21.06.2018   Εντός μιας εβδομάδας της ανάρτησης του πίνακα ΕΠΙ ΤΟΥ Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω […]

Πίνακες Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφιοτήτων ανά ειδικότητα και ανά θέση ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ 1ης και 2ης Υ.Π.Ε

Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας:

* Γ4α/Γ.Ποικ.13273/2018    PDF ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ
* Γ4α/Γ.Π.ΟΙΚ.4044/17.01.2018    PDF 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο
* Γ4/Γ.Π.οικ.45131/12.06.2018    PDF ΩΚΑΙ465ΦΥΟ-ΧΩ6
* Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21.06.2018    PDF 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1

Εντός μιας εβδομάδας της ανάρτησης του πίνακα ΕΠΙ ΤΟΥ Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω Ηλεκτρονικής αποστολής email στη διεύθυνση prosliat12ype@1dype.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (ΚΟΥΡΙΕΡ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε στην παρακάτω Διεύθυνση:

Ζαχάρωφ 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11521.

Η κατάθεση της έγγραφης ένστασης, για το ορισμένο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, αποδεικνύεται από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

«ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ……»


ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.06.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.06.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ­Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.06.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.06.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.06.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΠΡΩΪΟ ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.04.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.04.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1697/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.03.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ε’ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.02.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.02.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ για τα 1) Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)» Γ.Ν.Δ.Α.», 2) Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (Οργανική Μονάδα της Εδρας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»), 3) ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ  ΠΡΩΪΟ, 4) Γ.Ν. Α.-Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 5) ΝΙΜΙΤΣ ΚΑΙ 6) Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.01.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 21.01.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.12.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 31.12.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ Ε’ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.11.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.11.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ για το Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ ΚΥΚΛΟΥ για το Γ.Ν.Α.-ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και Ε.Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΥΚΛΟΥ (για το ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.07.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.07.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.07.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.07.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.06.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΣΤ’ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.06.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.06.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ Δ’ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.06.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.06.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_Γ’ ΚΥΚΛΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.04.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.05.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_Γ’ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.04.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.05.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.04.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.04.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΣΤ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ_Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)_Δ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 10.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_Δ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής ενστάσεων)
Ημερομηνία: 01.03.2021 Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.02.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_Δ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.02.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Δ’ ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.11.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.11.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ_Δ’ ΚΥΚΛΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.11.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.11.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.11.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ_Δ’ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.11.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.09.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.09.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Α΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Β΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Δ΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_ΣΤ΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.09.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.09.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.09.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.09.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Π.Φ.Υ_ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.08.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.09.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Π.Φ.Υ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ_ΠΦΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΦΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 08.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.03.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.03.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.03.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.03.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.02.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.03.2020


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (2019)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (2018)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ