Μπορείτε να δείτε τη σχετική περίληψη διακήρυξης εδώ.

 

The post Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού κάτω των ορίων Δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.