Το ημερολόγιο περιέχει μεταξύ άλλων τις οδηγίες για δημοφιλή παιχνίδια που παίζαμε παλιά, όπως τα αγαλματάκια, τα μήλα και τα πεντόβολα, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την καθημερινότητα και τις οικογενειακές σχέσεις των παιδιών με διαβήτη τύπου 1.

The post ΠΕΑΝΔ: Νέο σχολικό ημερολόγιο για παιδιά με διαβήτη τύπου 1 appeared first on Iatropedia.