Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ειδικευόμενους Νοσηλευτές (ΦΕΚ 3913/τ.Β΄/24.08.2021) για τις ειδικότητες:

α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας»

β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής».

Υποβολή αιτήσεων απο την Δευτέρα 08/11/2021 έως και την Παρασκευή 19/11/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nos.eidikotites@1dype.gov.gr