ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, Α ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2021

AΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ _ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ(για το Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω δύο (2) κενών θέσεων στα Νοσοκομεία: Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΚΑΙ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/10/2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης υποψηφίων των κωδικών θέσεων 1.164/Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», 1.80/Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» και 1.140/Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/09/2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/09/2021

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/09/2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/09/2021

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/09/2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.23 _Γ.Ν.Α « Η ΕΛΠΙΣ» (Λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/09/2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α‘ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/07/2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α‘ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/07/2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/07/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/07/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/07/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/07/2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, για το Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και το Γ.Ν.Α. ‘ΕΛΠΙΣ’,  (λόγω  εξάντλησης των υποψηφίων)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/07/2021

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/07/2021

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/07/2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (επαναληπτική διαδικασία για το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/07/2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/07/2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/07/2021

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/07/2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ _ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/07/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/07/2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/07/2021

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 1.27)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/06/2021

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/06/2021

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/06/2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2021 (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για των κωδικών θέσεων 1.34 και 1.39)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/06/2021

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/06/2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/06/2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/06/2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/05/2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/05/2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/05/2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/05/2021

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/05/2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/05/2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/05/2021

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/05/2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/04/2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/04/2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/04/2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/04/2021

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ _Α΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020 (επανάληψη της διαδικασίας για το Αγλαΐα Κυριακού)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/04/2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ»( λόγω εξάντλησης των  επιτυχόντων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/04/2021

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (Με εμπειρία στη διαχείριση  Νευροενδοκρινικών Όγκων)   Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/04/2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/04/2021

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/03/2021

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/03/2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/03/2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (επανάληψη διαδικασίας για το Έλενα Βενιζέλου-ΝΙΜΤΣ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/03/2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/03/2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (με εμπειρία στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/02/2021

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/02/2021

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (λόγω εξάντλησης υποψηφίων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/02/2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω μη αποδοχής θέσεων) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/02/2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω μη αποδοχής θέσεων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/02/2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω μη αποδοχής θέσης)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2021

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/01/2021

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/01/2021

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/01/2021

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/01/2021

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β’ ΚΥΚΛΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/01/2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας) Ά ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/01/2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των υποψηφίων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/01/2021

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/01/2021

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/01/2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/01/2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ (ανάκληση)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/01/2021

ΜΕΘ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των υποψηφίων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/12/2020

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/12/2020

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/12/2020

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/12/2020

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/12/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ( λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων στον κωδικό θέσης  1.3 & 1.51)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/12/2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/12/2020

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/12/2020

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/12/2020

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/11/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Λόγω Αναπομπής)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/11/2020

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/11/2020

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2020

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/11/2020

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/11/2020

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/10/2020

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/10/2020

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/10/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Κωδικός Θέσης: 1.53, 1.170 λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων Υποψηφίων)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/09/2020

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/10/2020

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/09/2020

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/09/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/09/2020

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/09/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/07/2020

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/07/2020

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/07/2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/06/2020

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/06/2020