ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (επαναληπτική διαδικασία του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ,Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΚΑΙ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων των κωδικών θέσεων 1.164/Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», 1.80/Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» και 1.140/Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.23 Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» (Λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΄Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία για το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, για το Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,  (λόγω  εξάντλησης των υποψηφίων)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 1.27) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΚΡΙΣΗ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΚΡΙΣΗ 2020

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 1.27)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για των κωδικών θέσεων 1.34 και 1.39)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4764/2020 ΦΕΚ:256/23-12-2020 τεύχος Α΄

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4745/2020 ΦΕΚ:1510/14-4-2021

ΜΕΘ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4764/2020 ΦΕΚ 256/23-12-2020

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ A’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ -Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Οργανική Μονάδα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ -Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» (λόγω εξάντλησης των υποψηφίων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ (με εμπειρία στη διαχείριση  Νευροενδοκρινικών Όγκων)

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (επανάληψη διαδικασίας για το Έλενα Βενιζέλου-ΝΙΜΤΣ)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (με εμπειρία στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (3η επαναληπτική διαδικασία λόγω μη αποδοχής θέσεων από υποψηφίους ιατρούς)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ (Συνέχιση  διαδικασίας λόγω εξάντλησης υποψηφίων )

ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Επαναληπτική διαδικασία  λόγω μη αποδοχής υποψηφίων)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον κωδικό θέσης 1.147)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2η επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων)

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ _Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για το τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας) Ά ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων στον κωδικό θέσης 1.3 και 1.51)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Λόγω ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 1.43 ΚΑΙ 1.48

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Κωδικός Θέσης: 1.53, 1.170 λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων Υποψηφίων)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
(με εξειδίκευση στην λοιμωξιολογία)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ  (για τη Μ.Ε.Θ.)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ