Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω Ηλεκτρονικής αποστολής email στη διεύθυνση prosliat12ype@1dype.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (ΚΟΥΡΙΕΡ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης Υ.Π.Ε στην παρακάτω Διεύθυνση:

Ζαχάρωφ 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11521.

Η κατάθεση της έγγραφης ένστασης, για το ορισμένο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, αποδεικνύεται από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

Προς την Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης  Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

«ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ……»

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία για την κάλυψη δύο (2) κενών θέσεων στα Νοσοκομεία: Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (Οργανική Μονάδα Σισμανόγλειο)

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων των κωδικών θέσεων 1.164 / Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, 1.80 /Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» και 1.140 /Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (επαναληπτική διαδικασία για τον κωδικό θέσης 1.23 Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ για το Γ. Ν. ΕΛΠΙΣ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (επανάληψη διαδικασίας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Α΄ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2020) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 02.07.2021  ΕΩΣ ΚΑΙ 09.07.2021)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 Συνέχιση Διαδικασίας, για το Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  (λόγω  εξάντλησης των υποψηφίων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) της Α΄ έγκρισης του 2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη)  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ _ Γ’ ΕΚΡΙΣΗ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ _ Α’ ΕΚΡΙΣΗ 2020

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/06/2021
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 19/06/2021
  Oρθή επανάληψη ως προς την Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 21/06/2021
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/06/2021
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 19/06/2021
  Ορθή επανάληψη ως προς την Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 21/06/2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για των κωδικών θέσεων 1.34 και 1.39)

 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 1.27)

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ (ΒΑΣΕΙ του άρθρου 67 του Ν.4764/2020)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 1510/14-4-2021)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Ν. 4764/2020 ΦΕΚ 256/23-12-2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για το ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» -ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»,  λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για το Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» λόγω  εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εμπειρία στη διαχείριση  Νευροενδοκρινικών Όγκων) Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για το Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου-Νίμιτς)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (με εμπειρία στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω μη αποδοχής υποψηφίων)

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ_(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ (Συνέχιση  διαδικασίας λόγω εξάντλησης υποψηφίων)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω μη αποδοχής θέσεων από υποψηφίους)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως πρός την ημερομηνία κατάθεσης των ενστάσεων)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ‘Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ_ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για το Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας)_Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 1.1, 1.30, 1.32.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων στον κωδικό θέσης 1.3 & 1.51)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Λόγω ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ)

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 11/11/2020 (Άρθρο 73 του Νόμου 4735/2020 Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α’/12-10-2020)
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
  Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/11/2020
  Ημερομηνία Υποβολής Ενστάσεων έως και: 11/11/2020 (Άρθρο 73 του Νόμου 4735/2020 Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α’/12-10-2020)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ – ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-2η ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για την Μονάδα Μεσογειακής Α1μίας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Κωδικός Θέσης: 1.53, 1.170 λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων Υποψηφίων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
(με εξειδίκευση στην λοιμωξιολογία)

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 2Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ): ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ (για τη Μ.Ε.Θ.)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ