Νέα συνεργασία του ΗΗG με την πλατφόρμα καινοτόμων παροχών υγείας WELMED

Ο Όμιλος HHG, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών του, προχωρά σε μία σημαντική συνεργασία με τη WelMed μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία καινοτόμων παροχών, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του τουρισμού υγείας και στην εμπειρία τ...

Ο Όμιλος HHG, με στόχο τη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών του, προχωρά σε μία σημαντική συνεργασία με τη WelMed μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία καινοτόμων παροχών, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του τουρισμού υγείας και στην εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας. Το Hellenic Healthcare Group (HHG), ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας, προσφέρει πλέον, μέσω της πλατφόρμας WelBook της WelMed, προνομιακές υπηρεσίες υγείας, ανανέωσης και αναζωογόνησης σε ταξιδιώτες στη χώρα μας. Η διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα των υποδομών και υπηρεσιών υγείας, οι σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η άριστη κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας, οι διεθνείς διακρίσεις, αλλά και το εκτεταμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη του HHG σε σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ