Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ"
Ημερομηνία: 12/10/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2021 14:50:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΧΨ46907Θ-67Ω
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου

The post ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ" – ΑΔΑ: 9ΤΧΨ46907Θ-67Ω appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.