Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ 10cm
Ημερομηνία: 20/08/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/08/2021 10:52:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΧΔ46907Θ-ΡΕ9
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου

The post ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ 10cm – ΑΔΑ: Ψ5ΧΔ46907Θ-ΡΕ9 appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.