Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ, ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΘΗΣΙΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκίδας
Ημερομηνία: 28/07/2021 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2021 13:27:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΥ046907Θ-ΗΑΛ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου

The post Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ, ΣΕΤ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΘΗΣΙΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Χαλκίδας – ΑΔΑ: 6ΛΥ046907Θ-ΗΑΛ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.