Θ. Ξανθόπουλος στο Κόκκινο: Η αδύναμη και ελλιπής αγωγή της κυβέρνησης κατά της …

«Πιστεύει όμως κανείς ότι η χώρα ζημιώθηκε από την υπέρμετρη συνταγογάρηφη γιατρών σε κάποια Κέντρο Υγείας; Ποιος μπορεί να αγνοήσει την …

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ