Δημητριάδης Φώτης
17% (9 ψήφοι)
Γουλής Δημήτριος
83% (45 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 54