Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για Ισοτοπικά Αντιδραστήρια με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ισοτοπικών αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 02/2023) (CPV 33696400-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύ...
Ηλεκτρονικός ανοικτός τακτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ισοτοπικών αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 02/2023) (CPV 33696400-9) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Ισοτοπικών  Αντιδραστηρίων με …

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός για Ισοτοπικά Αντιδραστήρια με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού Περισσότερα »

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ