Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2022) (CPV 33141420-0) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Χειρουργικώ...
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. 11/2022) (CPV 33141420-0) Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Χειρουργικών Γαντιών. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται …

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Χειρουργικών Γαντιών Περισσότερα »

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ