Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνείς διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών ( CPV 33694000-1) με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  Διαγνωστικών Ουσιών με παραχώρηση συνοδού …

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνείς διαγωνισμός για την προμήθεια διαγνωστικών ουσιών Περισσότερα »