Πατήστε εδώ για την Ζήτηση Οικονομικής Προσφοράςhttps://www.ghkymis.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΩΥΝ446904Θ-ΕΧΔ-4745-ΖΗΤΗΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ-ΓΙΑ-ΠΟΣΙΜΟ-ΝΕΡΟ.pdf

The post ΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ appeared first on Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Κύμης.