ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Για την κατάρτιση προϋπολογισμού για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά και τελική επεξεργασία των...

Το άρθρο ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Για την κατάρτιση προϋπολογισμού
για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά και τελική
επεξεργασία των Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΑΕΑ), με τη μέθοδο της αποτέφρωσης και των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών
(ΕΑΑΜ), με τη μέθοδο της αποστείρωσης ή της αποτέφρωσης, CPV 90524100-7, για ένα (1) έτος.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

Το άρθρο ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ εμφανίστηκε πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό | General Hospital of Athens "LAIKO".

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πρόσφατα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ